MIESTO KONANIA:

Karloveské centrum kultúry Karlova Ves
Molecova 2
842 64 Bratislava
https://www.karlovaves.sk

 

 MAPA:

Doprava linkami MHD:
zastávka Molecova
4, 5, 6, 9
32, 33, 133, 139
N33, N34