Usporiadateľ:

MEDIATEX s.r.o.
Bojnická 18
831 04 Bratislava

IČO: 35 763 418
DIČ: 2020243885
IČ DPH: SK 2020243885

Kontaktná osoba:
Maroš Szalay
Mobil : +421 911 410 737
E: szalay@ezoexpo.sk
W: www.ezoexpo.sk


Objednávky na osobné konzultácie s veštcami výhradne na festival:

Kontaktná osoba:
Mariana Klíčková
Mobil : +421 904 700 475
(v čase od 8:00 – 16:00)