logo1

Svoje zdravie ovplyvňujeme vlastným životným štýlom.

V dnešnej dobe sme obklopení stresom, nemáme čas na seba, na rodinu, sme v jednom kole a nemáme čas sa zamýšľať nad našim zdravím, zdravou výživou, či krásou.

Kvalita života súvisí nielen s fyzickým, ale aj s duševným zdravím, preto sme sa rozhodli na jednom mieste zlúčiť zdravie, krásu, životný štýl a ezoteriku a ukázať Vám cestu ako si zlepšiť svoj život.

Preto si Vás dovoľujeme pozvať na festival

EZOEXPO,

ktorý sa bude konať v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave.

termín 22.06. a 23.06.2018.

Súčasťou festivalu je predajná výstava tovaru a služieb, kde nájdete produkty zdravej výživy, prírodnú kozmetiku, poradenstvo pre klasickú, či alternatívnu medicínu a diagnostiky. Pre pokoj duše si môžete dať vyveštiť svoju budúcnosť, nájsť riešenie pomocou výkladu z kariet alebo odfotiť svoju auru. Ponúkneme Vám terapie, masáže, diagnostiky, ako aj ochutnávky zdravého jedla a nápojov.

Počas celého festivalu sme pre Vás pripravili prednášky s odborníkmi na aktuálne témy, ktoré budú počas celého festivalu zadarmo.

Tešíme sa na Vás

A ako hovorí jedno Francúzke príslovie:

Celui qui a la santé est riche sans le savoir.

„Kto je zdravý je i bohatý, aj keď o tom nevie.“